Centírozás

A kerék centírozásának fontosságát legjobban a centírozás hiányán keresztül lehet érzékelni. Amennyiben azabroncs nem megfelelően van kiegyensúlyozva, úgy egy bizonyos sebesség elérésekor, illetve felette a jármű érezhető rázkódását okozza.

Ez több problémához is vezethet, úgy mint az abroncsok idő előtti és szabálytalan kopását, valamint a jármű felfüggesztésének szükségtelen kopását idézi elő.

A gumiabroncsok kiegyensúlyozottságát a rezgés első jeleinek megjelenésekor ellenőrizni kell!

A gumi szerelésekor, amikor az abroncs a felnire kerül, annak az esélye, hogy a szerelvény sugárirányú és oldalirányú középpontjának súlyeloszlása tökéletes, gyakorlatilag egyenlő a nullával. Így a gumiszerelés elengedhetetlen részét képezi az abroncs megfelelő, és szakszerű centírozása!

A kiegyensúlyozatlanság fajtái

Kiegyensúlyozatlanságnak nevezzük általában a forgórésznek azt az állapotát, amikor a forgástengely és a tömegközépponti (súlyponti) tehetetlenségi főtengelye nem esik egybe.

A kiegyensúlyozatlanság esetei:

  • statikus,
  • „kvázi” statikus,
  • nyomaték,
  • dinamikus.

Statikus kiegyensúlyozatlanság

Elsősorban a gumiabroncs gyártási hibájából adódik. A keletkezett tömegtöbblet vagy hiány a gumiabroncs súlypontját PÁRHUZAMOSAN eltolja a tengely középvonalától. Forgás közben a tömegtöbblettől, kerületi sebességtől és a tömeg forgástengelytől való távolságától, függő nagyságú centrifugális erő jön létre.

Hatása: Ha önmagában elgurítanánk, a kerék pattogva forogna. A kerékagyra felszerelt kerék a centrifugális erő miatt radiális irányú elmozdulásra kényszeríti a futómű részeit és a kereket. A tapadás a pattogás miatt nem egyenletes és csökken a keréken átvihető vonóerő is.

„Kvázi” statikus kiegyensúlyozatlanság

„Kvázi” statikus kiegyensúlyozatlansági állapotban van a kerék, ha súlyponti tehetetlenségi főtengelye és a forgástengely metszi egymást, de nem a súlypontban. Ez a fajta kiegyensúlyozatlanság látszólag statikus, így forgatás nélkül is észlelhető. A centrifugális erők eredője ilyenkor is egyetlen, a forgástengelyre merőleges erő, amely azonban nem megy át a súlyponton. Kiegyensúlyozása az előzőhöz hasonlóan szintén egyetlen erővel történik, melyet vagy egy darab vagy esetenként a két peremre egymással szemben elhelyezett két darab ellensúllyal valósítunk meg.

Nyomaték kiegyensúlyozatlanság

Nyomaték-kiegyensúlyozatlanságról akkor beszélünk, ha a kerék súlyponti tehetetlenségi főtengelye és a forgástengely a súlypontban metszi egymást. A centrifugális erők eredője ilyenkor erőpár. Ezt a fajta kiegyensúlyozatlanságot csak forgás közben észleljük. Megszüntetése egy ugyanabban a síkban fekvő, de ellentétes értelmű nyomatékkal rendelkező erőpárral történik, melyet a két peremre átlósan szembe elhelyezett két darab azonos nagyságú ellensúllyal hozunk létre.

Dinamikus kiegyensúlyozatlanság

A kerék súlyponti tehetetlenségi főtengelye és a forgástengely kitérők. A kerék kiegyensúlyozatlanságát két különbözősíkban fekvő eredő centrifugális erő hozza létre. Mivel két nem egy síkban levő és nem egyenlő nagyságú erő felfogható, mint általános helyzetű erő és erő-pár eredője, a dinamikus kiegyensúlyozatlanság lényegében a statikus (vagy a kvázi statikus) és a nyomaték kiegyensúlyozatlanság együttes előfordulása esetén keletkezik. Kompenzálása a két centrifugális erőnek megfelelően a kerék két oldalára helyezett minimálisan két darab ellensúly segítségével valósítható meg. (A szakszerű magyarázatok Dr. Lakatos Istvántól származik! Köszönjük.)

Jöjjön el műhelyünkbe, ahol korszerű gépeink segítségével ellenőrizzük gumiabroncsai kiegyensúlyozását, és amennyiben kell, úgy korrigáljuk a hibákat.

Ne feledje! A jól kiegyensúlyozott abroncsokkal nem csak biztonságban tudhatja magát és családját, de pénzt is megtakaríthat! Ne hagyja, hogy minőségi gumiabroncsa idő előtt elkopjon.